insha
08 اسفند 1401 - 19:09

پایداری تولید با حفظ آب و خاک ممکن است

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: پایداری تولید با حفظ آب و خاک ممکن است و باید به نحوی از کودهای شیمیایی استفاده کرد که ضمن حفظ تولید، سلامت محصول هم مد نظر باشد.

محمد برزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تغذیه گیاهی و زراعی و باغی یکی از اصول مهم در تولید کمی و کیفی محصولات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: کود شیمیایی، زیستی و سایر مواد مغذی برای رشد گیاه و درختان، نقش اثرگذار در تولید محصولات و امنیت غذایی کشور دارد.

وی بیان کرد: در گلستان هم سعی شده تا به حداقل میانگین مصرف کود طبق استانداردها برسیم.

برزعلی توضیح داد یعنی هم باید بتوانیم با منابع موجود آب و خاک، پایداری تولید را حفظ کرده و سلامت آنها را هم مد نظر قرار دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سال جاری در کود سوپر فسفات پریل به دو برابر مصرف رسیدیم و این امر به دو مقوله افزایش سطح زیرکشت و استفاده بیش از اندازه کود برمی گردد.

وی افزود: باید با استفاده از کودهای شیمیایی قدرت گیاه را در برابر تنش ها افزایش داد و کیفیت آنها را هم بالا برد اما باید براساس استانداردها از کود استفاده کنیم تا قابلیت صادرات داشته باشد.

برزعلی تأکید کرد که باید به سمت استفاده از کود و مواد مغذی برویم که استانداردهای لازم را هم داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: یکی از سیاست های کشور که در بیانات رهبری هم به آن اشاره شده، تولید محصولات سالم و ارگانیک است که باید به آن سمت حرکت کنیم.

طبق گفته وی کودهای زیستی در این راستا می توانند کمک کننده باشند.

برزعلی عنوان کرد که برپایی نمایشگاه های کود از لحاظ کمی و کیفی می تواند در تولید محصولات می تواند اثرگذار باشد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1061869