insha
19 شهریور 1401 - 13:21

حفاظت از منابع ارزشمند آب و خاک با کشاورزی حفاظتی

گرگان- پژوهشگر بین المللی آب وخاک گفت: کشاورزی حفاظتی بهترین راهکار برای حفظ و اصلاح منابع کشاورزی با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست است. دریافت 39 MB دریافت 39 MB دریافت 39 MB39 MBمحمد اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزی حفاظتی شامل نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک، تناوب زراعی و کنترل عبور و مرور وسایل و ماشین‌های کشاورزی است. خبرنگار مهرپژوهشگر بین المللی آب و خاک افزود: کشاورزی حفاظتی راهکاری برای حفظ و اصلاح منابع کشاورزی با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست بوده که در این روش به‌جای استفاده از روش‌های خاک‌ورزی رایج و سنتی، از خاک‌ورزی حفاظتی استفاده می‌شود، به این معنا که زیر و رو شدن خاک در این روش مثل سیستم رایج خاک‌ورزی نبوده و بقایای محصول قبلی در سطح خاک مزرعه حفظ می‌شود. المللی
منبع: مهر
شناسه خبر: 728018